Organizacijska struktura i struktura čelništva

Dijagram interne organizacijske strukture


 

Struktura čelništva

Dekan: Nenad Sikirica, mag. ing. el., viši pred.

(e-mail:nsikirica@vhzk.hr)
 

Prodekan za financije: mr. sc. Miroslav Flego, viši pred.
 

Prodekan za suradnju: prof. dr. sc. Husein Pašagić
(e-mail:husein.pasagic@vhzk.hr)
 

Pročelnik Zavoda za informatiku: Nenad Sikirica, mag. ing. el., pred.
(e-mail:nsikirica@vhzk.hr)
 

Pročelnik Zavoda za logistiku: prof. dr. sc. Husein Pašagić
(e-mail:husein.pasagic@vhzk.hr)
 

Pročelnik Zavoda za menadžment: mr. sc. Miroslav Flego, viši pred.

Linkovi

&