Dokumenti

Statut Veleučilišta  
Politika kvalitete
Imenovanje službenika za zaštitu podataka
Natječaj za izbor Dekana Veleučilišta
Program rada Dekana

Linkovi

&