Troškovi studija

Glavni izvor financiranja su školarine koje plaćaju studenti. Osnivači svojim proračunima i financijskim planom kroz stipendiranje i kreditiranje studenata zapravo plaćaju školarinu.

Ugovor o osnivanju Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina predviđa i pokrivanje svih ostalih rashoda. Članak 15. govori da će u slučaju poslovanja veleučilišta sa gubitkom, gubitak pokrivati osnivači solidarno. Članak 13. kaže da će prema visini učešća sredstava za osnivanje i početak rada Veleučilišta osnivači osigurati jamstvo radi osiguranja nastavka i dovršenja studija za slučaj prestanka rada Veleučilišta ili prestanka izvođenja studija na način koji utvrdi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Školarina za jednu akademsku godinu iznosi 15 000 kuna (250 kuna za svaki ECTS bod) za redovite studente,  a za izvanredne studente 18 000 kuna (300 kuna za svaki ECTS bod).

Za sve izvanredne studente koji uplate školarinu jednokratno odobravamo popust od 3.000,00 kuna (50 kuna za svaki ECTS bod).

Linkovi

&