Nadoknade nastave na daljinu

Obaviještavaju se studentice i studenti Stručnog studija Operativnog menadžmenta da će se nadoknade nastave na daljinu održati prema sljedećem rasporedu:

1. Trgovačko i radno pravo kod prof. Ivane Vrcić dipl. iur., pred., 08. 06. 2020. od 16,15 sati.

2. Elektroničko poslovanje kod prof. Nenada Sikirice mag. ing. el., v. pred., 09. 06. 2020., od 16,15 sati.

3. Primjenjena statistika za menadžere kod dr. sc. Mire Hercigonja-Szekeres, prof. v. š., 10. 06. 2020., od 15,00 sati.

4. Porezni sustavi i primjena kod prof. Zdenka Bolfeka, dipl. oec., pred., 12. 06. 2020., od 16,15 sati.

Objavio: Robert Spudić
Datum objave: 04.06.2020.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&